Приказы на зачисление детей 2016 г.

Сударских М. (Приказ № 1 от 11.01.2016 г.)

Затепякина В. (Приказ № 1 от 11.01.2016 г.)

Тетяева Е. (Приказ № 1 от 11.01.2016 г.)

Кожевникова М. (Приказ № 2 от 18.01.2016 г.)

Габассова М. (Приказ № 2 от 18.01.2016 г.)

Хидиятуллин Д.(Приказ № 3 от 21.01.2016 г.)

Логинов Т. (Приказ № 4 от 24.02.2016 г.)

Звездин Е. (Приказ № 5 от 01.03.2016 г.)

Какоулин Ф. (Приказ № 6 от 15.03.2016 г.)

Козлов М. (Приказ № 7 от 23.03.2016 г.)

Дудочкина М. (Приказ № 8 от 8.04.2016 г.)

Богомолова З. (Приказ № 9 от 06.06.2016 г.)

Гусева А.  (Приказ № 9 от 06.06.2016 г.)

Елисеев П. (Приказ № 9 от 06.06.2016 г.)

Кауль В. (Приказ № 9 от 06.06.2016 г.)

Подоляк В. (Приказ № 9 от 06.06.2016 г.)

Федоренко В. (Приказ № 9 от 06.06.2016 г.)

Пьянкова В. (Приказ № 10 от 07.06.2016 г.)

Какоулин Фаддей (Приказ № 10/1 от 07.06.2016 г.)

Августинопольский И. (Приказ № 11 от 10.06.2016 г.)

Балаева В.(Приказ № 11 от 10.06.2016 г.)

Зайцев П. (Приказ № 11 от 10.06.2016 г.)

Настенко Б. (Приказ № 11 от 10.06.2016 г.)

Арсентьев А. (Приказ № 13 от 20.06.2016 г.)

Арсентьев А. (Приказ № 11 от 10.06.2016 г.)

Логинов С. (Приказ № 14 от 22.06.2016 г.)

Козавчинская В.(Приказ № 14 от 22.06.2016 г.)

Анохина А.(Приказ № 14 от 22.06.2016 г.)

Баранов Г.(Приказ № 14 от 22.06.2016 г.)

Бобыкина К.(Приказ № 14 от 22.06.2016 г.)

Ершова В.(Приказ № 14 от 22.06.2016 г.)

Закиров М.(Приказ № 14 от 22.06.2016 г.)

Молчанолв Д.(Приказ № 14 от 22.06.2016 г.)

Петрушин П.(Приказ № 14 от 22.06.2016 г.)

Бускин С. (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Туров Юрий (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Чернышова Лучезара (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Жуков Петр (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Синицына Кристина (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Вишникина Кристина (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Дмитриев Михаил (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Трегубов Федор (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Перезолов Петр (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Алабушкина Эмилия (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Волкова Мария (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Бабич Таисия (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Дмитриев Михаил (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Узюмова София (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Куклева Антонина (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Денисова Виктория (Приказ № 16 от 24.06.2016 г.)

Семеняк Максим (Приказ № 20 от 13.09.2016 г.)

Ершов Артем (Приказ № 20/1 от 13.09.2016 г.)

Коровин Максим (Приказ № 20/1 от 13.09.2016 г.)

Храмцова Вера (Приказ № 22 от 02.11.2016 г.)

 

 

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS